1
2

รับทำโมเดลเครื่องจักร

โมเดลเครื่องจักร

โดยช่างมืออาชีพ ประสบการณ์ยาวนาน รับทำ โมเดลเครื่องจักร งานอาร์ซี หลากหลายรูปแบบ ทั้ง โมเดลบอยเลอร์ โมเดลฮอทออยล์ โมเดลเครื่องจักร โมเดลอุตสาหกรรม โมเดลผังโครงการ และรับบริการซ่อมโมเดลเก่า หรือรับตกแต่งเพิ่มเติมหุ่นจำลองหรือโมเดลที่มีอยู่แล้วให้สวยงามมากขึ้น


ติดต่อทีมงานได้ที่

คุณพรชัย พรมนอก
Tel 086-7853895 E-Mail: pon_chai@hotmail.comPONJET INDUSTRIES CO.,LTD

ABB CO.,LTD.
Project :โมเดลตู้ควบคุมไฟฟ้า
TERRATEC CO.,LTD.
Project : แท่นขุดเจาะอู่โมงค์ 1(TBM)
TERRATEC CO.,LTD.
Project : แท่นขุดเจาะอู่โมงค์ 2(TBM)
บริษัทเอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.
Project : GA TRAVELLING SHIP LOADER
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,Inc.
Project : Model Freezer2 to USA
Air Products and Chemicals(China)Investment LTD.
Project : Model Freezer 1 to Korea
THAI PARKERIZING CO.,LTD.
Project : MANUAL TRANSMISSION
THAI PARKERIZING CO.,LTD.
Project : DIESEL ENGINE 2.5L
THAI PARKERIZING CO.,LTD.
Project : plating chemicals Line
THAI PARKERIZING CO.,LTD.
Project : plating chemicals.PULSKIP
Mori Association CO.,LTD.
Project : washing machine
P & S Steet Work Service CO.,LTD.
Project : Food production line
บริษัท เอส ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด.
Project : power lines production line
MMSVS - An UZMA CO.,LTD.
Project : PLAN RIG 340k
HEATAWAY CO.,LTD.
Project : คอนเดนเซอร์ ECF-1000
CUBICTEAM CO.,LTD.
Project : V-LINE
Chugai Ro(Thailand)CO.,LTD.
Project : Quenching Furnace
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด.
Project : DRYTYPE TRANSFORMER 2000 kva
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด.
Project : CASTRESIN TRANSFORMER 1000 kVA
เครื่องกำเนิดไอน้ำ(ใช้เชื่อเพลิงเหลว)
Project : Boiler Oil&Gas
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Project : Boiler Gas
บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด
Project : Boiler แบบสายพาน(ใช้เชื้อเพลิงแข็ง)
บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด
Project : Boiler อันเดอร์ฟีท(ใช้เชื้อเพลิงแข็ง)
บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด
Project : Hotoil แบบสายพาน(ใช้เชื้อเพลิงแข็ง)